OHUGA - Ống Hút Bột Gạo - Thân thiện môi trường - An toàn sức khỏe | BÁNH TRÁNG VUÔNG (NHÚNG NƯỚC - KHÔNG NHÚNG NƯỚC)